Strona ZOL Gniezno  

Strona główna
 MENU PODMIOTOWE
Wizytówka
Podmiot tworzący
Organy Zakładu
Komórki organizacyjne zakładu
 MENU PRZEDMIOTOWE
Statut ZOL
Regulamin organizacyjny
Obsługa i załatwianie interesantów
Mienie, 
struktura własnościowa
Ogłoszenia
Prowadzone rejestry
Prowadzone archiwum
Statystyki
Rejestr zmian w serwisie
Certyfikat

     Redakcja biuletynu 

     BIP - jak korzystać

   LINKI 

     Strona ZOL

     Strona rządowa BIP 
Organy zakładu
 
ORGANAMI  ZAKŁADU  SĄ:  

1.Dyrektor
2.Rada Społeczna Zakładu 

Osoba prawnie umocowana do reprezentowania Zakładu w kontaktach zewnętrznych oraz do występowania w obrocie prawnym.

 1. mgr Zenon Jóźwiak               -    Dyrektor

W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo zgodnie ze statutem pełni Główny Księgowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

     Rada Społeczna Zakładu

Robert Andrzejewski - przewodniczący
Zbigniew Bręklewicz - członek
Tomasz Budasz - członek
Emilia Dutka - członek
Jerzy Imbierowicz   - członek
Czesława Jasińska - członek


            
   

 

 

 


 Strona ZOL Gniezno