Strona Główna

Strona Główna

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Gniezno Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opieki Zdrowotnej

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
           email: zol@zolgniezno.com.pl            email: zolsekretariat@zolgniezno.com.pl

 


Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
62-200 Gniezno
ul. Elizy Orzeszkowej 27
tel. 61/4262455 do 57
tel/fax 61/4262458


Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej


Umowa z
Narodowym Funduszem
Zdrowia


Aktualizacja 10.07.2018